ประธาน

manop

ดร. มานพ วัฒนวงศ์วิบูลย์

บริษัท พีจีพีโกลด์สตาร์ จำกัด อาณาจักรแห่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้จัดตั้งขึ้นโดย ดร. มานพ วัฒนวงศ์วิบูลย์ ผู้ซึ่งเล็งเห็นถึงการมีสุขภาพที่ดีของผู้
บริโภคเป็นสำคัญกล่าวคือ ในปัจจุบันค่านิยมในการดำเนินขีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนไป โดยหันไปรับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการกินโดยหันไปรับประทานอาหารจำพวกเนื้อ นม ไข่ กันมากขึ้นประกอบกับมีการใช้สารเคมี กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกันมาก จนส่งผลให้ปัจจุบันนี้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แย่ลง

ดร. มานพและทีมงานจึง ได้ทำการคิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเพื่อคนไทยจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ ด้วยคุณภาพสินค้าที่ส่งออกมากว่า 35 ประเทศทั่วโลกนับ 16 ปี จึงมั่นใจได้เลยคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับทั่วโลก รวมถึงบริษัทมีความมั่นคงอย่างแน่นอนพร้อมด้วยช่องทางการสร้างรายได้อย่างมั่นคง ด้วยช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเข้ามาร่วมธุรกิจ โดยบริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ เปิดเป็นธุรกิจเครือข่ายแค่ย่างเข้าระยะเวลาปีที่ 3 ซึ่งเป็นตลาดที่ใหม่ ที่เหมาะสำหรับการสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ ได้ในอนาคตอย่างแน่นอน คนที่อยากมีสุขภาพที่ดี รวมถึงอยากเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่ บริษัท พีจีพี โกลด์สตาร์ จำกัด พร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อนาจักร์ฺความมั่งคั่งสุขภาพและเงินทอง

คณะกรรมการ

นพ.เปยมโชค

นพ.เปี่ยมโชค ชลิดาพงษ์

รองประธานกรรมการผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก

     ผมคิดว่าเรื่องโภชนาการเป็น ๗๐% ของคน ส่วนการออกกำลังกาย อากาศ อารมณ์ อะไรพวกนี้อยู่ใน ๓๐% ที่เหลือ เพราะฉะนั้นถ้าคุณแก้ปัญหาที่ ๗๐% ได้สุขภาพคุณดีขึ้นแน่ ที่เหลือคุณไปใช้เวลาของคุณเอง ใช้วิจารณญาณ ของความเป็นคนของคุณเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ผมเคยไปพูดแล้วครั้งหนึ่งว่า อย่าเก็บ ความเครียดเอาไว้ ผมถูกถามว่า ช่วยสอนวิธีไม่เก็บความเครียดไว้ให้หน่อย ผมก็บอกว่า ของใคร ของมันครับ ไปคิดเอาเอง ถ้าไม่มีทางระบายความเครียดด้วยตัวเองก็เก็บมันไว้จนระเบิด สำหรับผม ผมฟังเพลง ไปวิ่ง ไปเดิน ผมก็ระบายความเครียดได้แล้ว ส่วนของคุณอาจไปชกหน้าคนอื่นก็เชิญ มันไม่เหมือนกัน ไม่มีสูตรตายตัว ตามอัธยาศัย

สำหรับเรื่องสุขภาพ ตั้งแต่หัวจดเท้าของทุกคน ทุกอวัยวะทุกเซลล์ สร้างจากอาหารที่คุณกินเข้าไป คุณจะคง สภาพของร่างกายได้ดีแค่ไหน ส่วนใหญ่อาหารเป็นตัวกำหนดทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้น ถ้าใครบอกว่าอาหาร เป็นตัวรอง โดยพฤติกรรมอย่างอื่นทำให้ดีหมด แล้วกินอาหารเฮงซวย ร่างกายจะแข็งแรง ผมจะรอดู เพราะเชื่อว่า มันไม่มีวันเกิดขึ้น เนื่องจากข้อสรุปแบบนั้นขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นจริง มันไปไม่รอด ผมชอบนักเขียน อเมริกันคนหนึ่งชื่อ วอเรน บัพเฟต เขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ ในวงการเงิน เป็นคนที่ทำ เรื่องง่ายๆ ให้ดีที่สุด และหลีกเลี่ยงการทำเรื่องยากๆ ให้สำเร็จ โดยเขาให้เหตุผลว่า คนที่พยายามทำ เรื่องยากๆ ให้สำเร็จส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งตาย ท้อถอย หรือพ่ายแพ้ต่อปัญหานั้นๆ แต่คนที่ทำเรื่องง่าย ให้ดีที่สุด คนเหล่านี้เกือบ ๑๐๐% จะประสบความสำเร็จ ทีละเล็กทีละน้อย จนกลายเป็นความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้น ถ้าใครตั้งต้นคิดผิด และจับแนวทางผิด ก็เสร็จ อาจจะต้องหลงอยู่ในวังวน ของความผิดพลาดนั้น สุดท้ายก็ต้องถอยกลับมาตั้งต้นใหม่

อาจารยฉฐกรอ.ฉัฐกร ชูเกียรติ

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ประสบการณ์ธุรกิจเครือข่ายยาวนานกว่า 20 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
M.A. (Development Administration)
M.Sc. (Food Technology)

ประวัติการทำงาน
– นักวิชาการสาธาณสุข ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์เครือข่ายสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา 2540- ปัจจุบัน
– นักวิชาการสาธาณสุข
– หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรจังหวัด นครราชสีมา 2544 – ปัจจุบัน
– เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการให้กับ บริษัทซิงเถียนประเทศไทยจำกัด 2534 – 2536
– เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการให้กับบริษัทเบทส์ไฟร์ประเทศ ไทยจำกัด 2536 – 2540
– เป็นที่ ปรึกษาฝ่ายวิชาการและบริหารบุคคลให้กับไบโอติคจำกัด 2540 – 2545
– เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและบริหารบุคคลให้กับ บริษัทเพรสสิเด็นท์เกรนพรอดักท์ จำกัด 2540 – ปัจจุบัน

ความสามารถพิเศษ
– เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม OD ทั้งภาครัฐและเอกชน
– เป็นวิทยากรรับเชิญทั้งหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน

วิชาที่ถนัดและรับเชิญประจำ
– การบริหาร องค์กร
– การบริหารเวลา
– การคิด เชิงกลยุทธ์
– PR Image- การทำงานเป็นทีม การบริหารการเปลี่ยนแปลง
– การคิดเชิงบูรณาการ การคิดเชิงบวก
– การพัฒนา Competency
– การคิดเชิง วิเคราะห์
– การคิดเชิง ระบบ
– การบริหารความขัดแย้ง

ทุนการสนับสนุน

ปรัชญาของบริษัท

     “เราจะมุ่งมั่นในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยนวัตกรรม ไฮโดรไลซีส จึงทำให้เกิดการสร้างสมดุลร่างกาย กลไกสมานคืนแบบธรรมชาติ หรือเรียกว่า Natural Healing” นั้นเอง

page3pps

ได้รับทุนการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ถึง 50 ล้านบาท ในการก่อสร้างโรงงานด้วยเทคโนโลยี “ไฮโดรไลซีส” จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีในสมัยนี้ เป็นเงินทุนให้เปล่า เพื่อก่อสร้างโรงงานมาตรฐานผ่านสถานถูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

 

r3

ได้รับทุนวิจัย จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโนลยีแห่งประเทศไทย

ได้รับทุนวิจัย จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน PG&P ได้นำเทคโนโลยีด้านการผลิตและด้านสูตรอาหาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธัญพืขสกัด เทคโนโลยี “ไฮโดรไลซีส” จากยุโรป มาผลิตในประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้วและวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ได้จากประเทศไทย เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรภายในประเทศเป็นอย่างดี

สนช. สำนักนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับสารยึดเกาะจากข้าวไทยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (แบบให้เปล่า)

589820มอบรางวัล

Jose E.Prieto. ประธานและผู้บริหารของ Business Initiative Direction (BID) ตัวแทนของ World Quality Commitment Award หรือ (WQC) มอบรางวัล “International Gold Star For Quality” For Dr.Manop Wattanawongwibul CEO OF PG&P (Group) Thailand

โรงงาน

มีโรงงานเป็นของตนเอง ทั้งหมด 6 โรงงาน ประกอบด้วย

 1. โรงงานผลิตสารอาหาร PSP (100%)   กำลังผลิต 80,000 ล้านบาท/ปี
 2. โรงงานผลิตเอ็นไซน์ (100%)  กำลังผลิต  100,000 ล้านบาท/ปี
 3. โรงงานอัดเม็ดเจลลาติน (50%)  กำลังผลิต  375 ล้านบาท/ปี
 4. โรงงานแบ่งบรรจุ (100%) กำลังผลิต  1,000 ล้านบาท/ปี
 5. โรงงานกล้วยสกัด (50%) กำลังผลิต  480 ล้านบาท/ปี
 6. โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน (50%) กำลังผลิต  1,000 ล้านบาท/ปี

FACTORYPG1

พร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิต “ไฮโดรไลซีส” ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอน มั่นใจด้วยระบบควบคุม มาตรฐานการผลิตสินค้า และความปลอดภัยระดับโลก ส่งออก 33 ประเทศทั่วโลก

FACTORYPGP2

 

มาตรฐาน

สคบ

 

QC-Approvethailand-food

BOIฮาลาล

มาตรฐานสากล

 

sgs

Certificate-1

Certificate-2

Certificate-3

การส่งออก

export-world1

ส่งผลิตภัณฑ์จำหน่ายกว่า 33 ประเทศทั่วโลก

 

export-world2

AEC Vision Where we go next

สินค้า

 • มีสินค้าหลากหลายกลุ่ม ครอบคลุมทุกความต้องการ
 • ใช้เทคโนโลยี ชั้นสูง ไฮโดรไลซีส เป็นหนึ่งเดียวของโลกด้วย รางวัลการันตีเหรียญทองคุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลก World Quality Commitment Award
 • สินค้าดี ราคาถูก ผูกขาดด้วยนวัตกรรม

แผนการตลาด

 • เป็นแผนที่ทำง่าย จ่ายจริง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • สมัครธุรกิจฟรี เงื่อนไขน้อย จ่ายง่าย คำนวณรายได้ทุกวัน โอนโบนัสทุกวันพุธ

ผู้ประสบความสำเร็จ

 • มีผู้ประสบความสำเร็จหลากหลายอาชีพ และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถทำสำเร็จได้ ระยะเวลาเพียง 2 ปี มีผู้ประสบความสำเร็จ รายได้หลัก ล้านบาท ต่อเดือน 3 รหัส และรายได้หลักแสนบาทต่อเดือน มากกว่า 30 รหัส

 

Share Button