ด้านการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

มีนโยบายในการ แจกเอนไซม์ฟรี ให้กับผู้ป่วยทุกโรค และผู้นำศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้ ฟรี โดยมีผู้ดูแล 1 คน ต่อผู้ป่วย 1-2 ท่านต้องการทำบุญปีละ 10,000 ล้านบาท แจกเอนไซม์ ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า สำหรับการดูแลเซลล์ เดือนละ 1,000,000 ล้านราย

รายละเอียดโครงการมอบรักมอบล้าน

โครงการมอบรักมอบล้าน เป็นโครงการหนึ่งเดียวในโลก ของบริษัทพีจีพีโกลด์สตาร์ จำกัด ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มของท่านประธานบริษัท ท่าน ดร. มานพ วัฒนวงศ์วิบูลย์ ที่ท่านอยากตอบแทนสังคม ให้ประชาชนชาวไทยได้สุขภาพดีกันทั่วหน้า โดยการแจกเอนไซม์หรือผลิตภัณฑ์โกลด์เอ็น  มูลค่ากระป๋องละ 1,500 บาท จำนวน 1,000,000 กระป๋อง ต่อเดือน คิดเป็นมูลค่า 1,500 ล้านบาท ต่อเดือน หรือ 18,000 ล้านบาทต่อปี โดยแจกให้กับผู้ป่วยและผู้นำศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย โดยแจกผ่านทางนักธุรกิจ พีจีพีโกลด์ สตาร์ให้ได้มีส่วนร่วมทำบุญด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-นักธุรกิจตำแหน่ง Bronze ดูแลผู้ป่วยหรือผู้นำศาสนาได้ 1 ท่าน (รักษาสิทธิ์ เดือนละ 125 PV)

-นักธุรกิจตำแหน่ง Silver ดูแลผู้ป่วยหรือผู้นำศาสนาได้ 1 ท่าน (รักษาสิทธิ์ เดือนละ 250 PV)

-นักธุรกิจตำแหน่ง Gold ดูแลผู้ป่วยหรือผู้นำศาสนาได้ 1 ท่าน (รักษาสิทธิ์ เดือนละ 500 PV)

-นักธุรกิจตำแหน่ง Diamond ดูแลผู้ป่วยหรือผู้นำศาสนาได้ 1 ท่าน (รักษาสิทธิ์เดือนละ 500 PV)

-นักธุรกิจตำแหน่ง Double Diamond ดูแลผู้ป่วยหรือผู้นำศาสนาได้ 2 ท่าน (รักษาสิทธิ์เดือนละ 500PV)

(นักธุรกิจตำแหน่ง Bronze – Diamond ดูแลผู้ป่วยหรือผู้นำศาสนาได้เป็นระยะเวลา 1 ปี และนักธุรกิจตำแหน่งสูงสุด Double Diamond สามารถดูแลผู้ป่วยหรือผู้นำศาสนาได้ตลอดชีวิต)

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง แห่งการสร้างสรรค์คุณงามความดี กับบริษัท พีจีพี โกลด์สตาร์

ติดต่อเข้าร่วมโครงการกับนักธุรกิจ พีจีพี โกลด์สตาร์ หรือคลังสินค้าพีจีพี โกลด์สตาร์ ใกล้บ้านคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 085-9032999

Share Button